Защо не мога да видя доклада за извършената услуга в своя профил?
МенюКонтакти
Обратно към списъка

Защо не мога да видя доклада за извършената услуга в своя профил?

С оглед сигурността на информацията и защита на личните данни, докладът е достъпен в профила на клиента за 120 (сто и двадесет) часа, считано от часа на изпращане на писмо на електронния адрес, посочен от Клиента за уведомление за наличността на Доклада на сайта на „Здраве за мама“. След този срок клиентът може да получи повторен достъп до документа за нови 120 (сто и двадесет) часа само след изпращането на нарочно искане за това до администраторите на сайта.

Възможно е да има техническа неизправност, поради която докладът е недостъпен. В такъв случай клиентът ще бъде уведомен с писмо на електронния си адрес веднага щом неизправността е отстранена.