Кога услугата се счита за стартирала?
МенюКонтакти
Обратно към списъка

Кога услугата се счита за стартирала?

За начало на услугата се счита моментът, в който са изпълнени всички изброени по-долу условия:

  • Имената на пациента и точният адрес за посещение на медицински екип или адресът, от който пациентът трябва да бъде взет, за да бъде заведен в медицинско заведение, при медицински специалист или за да бъде настанен в специализирано заведение с постоянни грижи, са предоставени на „Здраве за мама“ ЕООД;
  • Пациентът е информиран от клиента за това, че за него ще се погрижат медицински лица или ще бъде придружен до съответното медицинско заведение, както и за точната дата и час на посещението и пациентът е дал устното си съгласие;
  • Клиентът е информиран от координатора на „Здраве за мама“ ЕООД за медицинското заведение, в което ще се извърши медицинската услуга или за социалното заведение, в което ще бъде настанен пациента;
  • Клиентът е информиран от координатора на „Здраве за мама“ ЕООД за стойността на поръчаната от него услуга и клиентът е дал съгласието си;
  • Услугата е заплатена от клиента и стойността е постъпила в банковата сметка на „Здраве за мама“ ЕООД.