Какво представлява услугата, която мога да закупя от този сайт?
МенюКонтакти
Обратно към списъка

Какво представлява услугата, която мога да закупя от този сайт?

"Здраве за мама" Ви дава възможност да изберете и заплатите през сайта медицинска услуга, която да бъде извършена спрямо Вас или посочено от Вас лице (пациент), намиращо се в определен регион на територията на Република България. „Здраве за мама“ ще се свърже с лицензирано медицинско заведение или с лекар-специалист и ще организира извършването на поисканата от Вас медицинска услуга, като заплати извършването й на съответното медицинско заведение. Сайтът помага на клиентите да осигурят такава услуга за себе си или свои близки на територията на България.