Какво не е „Здраве за мама“ ЕООД?
МенюКонтакти
Обратно към списъка

Какво не е „Здраве за мама“ ЕООД?

„Здраве за мама“ ЕООД не е здравно-осигурителен фонд.

„Здраве за мама“ ЕООД не е медицинско заведение.

„Здраве за мама“ ЕООД не действа в качеството на представляващ пациента (на пълномощник на пациента) и не указва влияние върху неговите решения как да упражнява правата си на здравноосигурено лице (например ако пациентът е здравноосигурено лице, той има права като такова, но „Здраве за мама“ ЕООД не го съветва как да ги упражнява най-ефективно и финансово-обосновано, нито пък го информира какви документи трябва да получи от съответното медицинско заведение).