Какво мога да направя, ако не съм доволен от извършената услуга?
МенюКонтакти
Обратно към списъка

Какво мога да направя, ако не съм доволен от извършената услуга?

Възможно е при определени обстоятелства клиентът да не остане доволен от извършената услуга. Добре е да се има предвид, че услугата, която предлага „Здраве за мама“ е свързана само с организиране предоставянето на дадена медицинска услуга, която от своя страна се извършва от конкретно медицинско заведение. За качеството на медицинската услуга отговорност носи самото медицинско заведение.

Необходимо е ясно да се разграничават двата вида услуги, за да може претенциите на клиента да бъдат ясно дефинирани. 

При неудовлетворение от организирането на извършването на услугата на „Здраве за мама“ (неосигуряване на лице от медицинско заведение, неспазване на срокове, пр.) клиентът информира „Здраве за мама“ ЕООД, като описва фактите и това, което според него не е било извършено с очакваното качество и в необходимия срок. „Здраве за мама“ ЕООД ще даде обяснение по случая в най-кратък срок, но не по-дълъг от 5 (пет) работни дни. В случай на извършена услуга, но не при условията, с които „Здраве за мама“ ЕООД се е ангажирало, клиентът получава обратно 20 % от стойността на услугата.

Ако клиентът не е доволен от качеството на медицинската услуга, предоставена от съответното медицинско заведение, той следва да опише подробно своите претенции и да изчака 10 (десет) работни дни за изясняване на фактите и получаване на становище от страна на „Здраве за мама“. Приемайки Общите условия на сайта „Здраве за мама“, клиентът изрично декларира, че разбира, че „Здраве за мама“ ЕООД не носи отговорност за самата медицинска услуга и в случай на неудовлетворение от това следва да се обърне към съответното медицинско заведение и/или лице, което я е предоставило. „Здраве за мама“ ЕООД в качеството си на посредник между клиента и медицинското заведение ще направи всичко в рамките на своите отговорности и компетенции да помогне за намиране на удовлетворяващо и двете страни (клиент и медицинско заведение) решение на повдигнатите претенции.