Какви са сроковете за извършване на услугата?
МенюКонтакти
Обратно към списъка

Какви са сроковете за извършване на услугата?

до 24 часа след направена поръчка клиентът ще получи потвърждение за мястото, цената и сроковете за извършване на медицинската услуга;

до 48 часа следначалото на услугата тя ще бъде извършена спрямо пациента (освен в случаитe, в които изпълнението на услугата изисква повече време, за което клиентът ще бъде предварително информиран).

до 72 часа следизвършване на услугата докладът за извършената услуга, включващ предприетите действия и информация за статуса на пациента с препоръки за по-нататъшни действия, ако такива са необходими, ще бъде предоставен на клиента.

Гореупоменатите срокове важат за последователни работни дни. За неработни дни се считат събота, неделя и всички национални и официални празници в Република България.