Как се гарантира неприкосновеността на личните данни, които се пр
МенюКонтакти
Обратно към списъка

Как се гарантира неприкосновеността на личните данни, които се предоставят от клиентите?

Здраве за мама“ ЕООД е администратор на лични данни по силата на Закона за защита на личните данни, рег. № 399671 от 09.07.2014. Такава регистрация се получава от Комисията за защита на личните данни само при спазването на серия от мерки, които целят максималното гарантиране на неприкосновеността на личните данни на клиентите и пациентите.

„Здраве за мама“ ЕООД не носи отговорност за разпространение на информация от документите, ако те са свалени от сайта чрез профила на клиента, освен ако се докаже по безспорен начин, че разпространението на информация е настъпило в резултат на действия на „Здраве за мама“ ЕООД.