Как се формира цената на услугата на „Здраве за мама“?
МенюКонтакти
Обратно към списъка

Как се формира цената на услугата на „Здраве за мама“?

  • Стойността на избраната услуга се формира в зависимост от тарифите на съответното медицинско заведение или от цената за преглед при съответния лекар-специалист, както и от цената на транспорта до адреса на пациента, когато това е необходимо.
  • Цените на медицинските услуги, които могат да бъдат поръчани чрез сайта www.zdravezamama.com са различни в зависимост от конкретните нужди на пациента и се определят от конкретното медицинско заведение, което ще извърши услугата.
  • Транспортната услуга, зависи от разстоянието, което трябва да бъде изминато, за да се стигне до пациента или за да се вземе пациента и да бъде закаран до медицинското заведение или до лекаря-специалист.   

Ето защо всяка поръчана услуга има индивидуална цена, която се договаря с клиента. За целта, моля, свържете се с консултантите на сайта.

Обърнете внимание, че в цената на услугата не се включват:

  • разходите, които възникват в резултат от спешна хоспитализация на пациента, чиято необходимост е установена в процеса на извършване на услугата;
  • разходите, които не са изрично посочени в съответната медицинска услуга, извършени по изрично искане на пациента/клиента или по преценка на медицинското заведение със съгласие на пациента/клиента.

„Здраве за мама“ ЕООД не дължи заплащане на подобни разходи, ако те не са били предварително уговорени със „Здраве за мама“ ЕООД и потвърдени от клиента, дори да са във връзка с предоставената по договора медицинска услуга.

„Здраве за мама“ ЕООД не дължи заплащането (възстановяването) на суми, заплатени допълнително от пациента на медицинското заведение/ на съответното лице (лекар, медицинска сестра) за извършването на услугата, без предварително тази сума да е била съгласувана със „Здраве за мама“ ЕООД от клиента.