Въпроси и отговори
МенюКонтакти

Какво е „Здраве за мама”?

 • „Здраве за мама” е проект създаден в отговор на потребностите на българите в чужбина, които биха искали да се погрижат за здравето на близките си в България.
 • „Здраве за мама” е Вашата връзка с лицензирано медицинско заведение или с лекар-специалист, които по Ваш избор биха могли да се погрижат за Вашето здраве или здравето на Вашите близки.
 • „Здраве за мама“ ЕООД е българско юридическо лице, регистрирано по Законите на Република България, вписано в Търговския регистър с ЕИК 202840756.
 • „Здраве за мама“ ЕООД е администратор на лични данни по силата на Закона за защита на личните данни, рег. № 399671 09.07.2014г.

Как точно се извършва услугата?

 1. Всеки клиент трябва да се регистрира в сайта.
 2. Клиентът въвежда данните на пациента - три имена, точен адрес на местопребиваване, телефон за връзка, описание на здравословния проблем и състоянието на пациента.
 3. Клиентът прави Заявка през сайта, като избира географска област, в която да бъде извършена медицинската услуга. Ако клиентът желае да избере област, която не е активна, следва да се свърже с консултантите на „Здраве за мама“.
 4. Клиентът избира услуга, предлагана за съответната област. Ако клиентът желае организиран транспорт за пациента, следва да избере и тази услуга. Ако клиентът желае да ползва услуга, която не се предлага за съответната област, следва да се свърже с консултантите на „Здраве за мама“.
 5. Клиентът се запознава с Общите условия на „Здраве за мама“ и ги приема.
 6. Клиентът изпраща своята „Заявка“.
 7. До 24 часа от изпращане на заявката (с изключение на неработните дни), клиентът ще получи от консултантите на „Здраве за мама“ потвърждение за мястото, цената и сроковете за извършване на медицинската услуга. Възможно е междувременно консултантите на „Здраве за мама“ да се свържат с клиента по телефона за уточняване на подробности, свързани с изпълнението на услугата.
 8. „Здраве за мама“ организира услугата само след потвърждение и плащане от страна на клиента.
 9. До 72 часа след извършване на услугата, клиентът ще получи информация за извършената услуга, статуса на пациента и препоръки за по-нататъшни действия.

 

Какво представлява услугата, която мога да закупя от този сайт?

"Здраве за мама" Ви дава възможност да изберете и заплатите през сайта медицинска услуга, която да бъде извършена спрямо Вас или посочено от Вас лице (пациент), намиращо се в определен регион на територията на Република България. „Здраве за мама“ ще се свърже с лицензирано медицинско заведение или с лекар-специалист и ще организира извършването на поисканата от Вас медицинска услуга, като заплати извършването й на съответното медицинско заведение. Сайтът помага на клиентите да осигурят такава услуга за себе си или свои близки на територията на България.

Защо да ползвам услугите на „Здраве за мама“?

 • Познаваме добре пазара на медицинските и социални услуги в България.
 • Познаваме лично едни от най-добрите специалисти в различни медицински области.
 • Насочваме пациента към най-подходящия специалист за всеки конкретен здравословен проблем за съответната област.
 • Били сме лично във всяка една болница, медицински център, хоспис или дом за възрастни хора, с които работим и знаем точно какви услуги предлагат и с какви специалисти разполагат.
 • Стремим се да оптимизираме процеса на ползване на медицинските услуги.
 • Спестяваме на клиентите си време и средства за проучване и организиране на медицинските услуги.
 • Осигуряваме на клиентите си лично отношение и обслужване с предимство.
 • Помагаме на българите в чужбина да се погрижат за близките си в България от разстояние, без да пътуват и да организират лично обслужването на своите близки.
 • Предоставяме на клиентите си подробна информация на всяка стъпка от организирането и ползването на медицинската услуга.
 • Предоставяме на клиентите си електронен доклад за извършените медицински услуги и препоръките от медицинските специалисти.
 • Съдействаме на клиентите си за всички допълнителни дейности, които са препоръчани от медицинските специалисти за подобряване на здравословното състояние на пациента.

Какви са сроковете за извършване на услугата?

до 24 часа след направена поръчка клиентът ще получи потвърждение за мястото, цената и сроковете за извършване на медицинската услуга;

до 48 часа следначалото на услугата тя ще бъде извършена спрямо пациента (освен в случаитe, в които изпълнението на услугата изисква повече време, за което клиентът ще бъде предварително информиран).

до 72 часа следизвършване на услугата докладът за извършената услуга, включващ предприетите действия и информация за статуса на пациента с препоръки за по-нататъшни действия, ако такива са необходими, ще бъде предоставен на клиента.

Гореупоменатите срокове важат за последователни работни дни. За неработни дни се считат събота, неделя и всички национални и официални празници в Република България.

Защо трябва да се запозная с Общите условия на сайта, преди да натисна бутона „съгласен съм“?

„Здраве за мама“ се стреми да предлага качествени услуги като предоставя логистична, организационна и информационна подкрепа в осигуряването на нужната медицинска помощ  и грижи за Вас или Вашите близки. Този тип услуга зависи от голям брой динамични фактори и Вашето информирано участие в процеса на поръчката на услугата и проследяването на нейното изпълнение до края са изключително важни не само за доброто качество на работата, която ще извършим за Вас, но и за Вашата собствена удовлетвореност. 

Приемането на Общите условия с отбелязване на предвиденото за това място на сайта по същество представлява сключване на договор между Вас и „Здраве за мама“ ЕООД. Приетите от Вас Общи условия са част от съдържанието на този договор. Ето защо Ви молим да ги прочетете внимателно, преди да ги приемете. Ако имате въпроси във връзка с условията, ползвайте предоставените на сайта възможности за контакт с консултантите на сайта, за да се уверите, че правите правилен избор.

 

Как се формира цената на услугата на „Здраве за мама“?

 • Стойността на избраната услуга се формира в зависимост от тарифите на съответното медицинско заведение или от цената за преглед при съответния лекар-специалист, както и от цената на транспорта до адреса на пациента, когато това е необходимо.
 • Цените на медицинските услуги, които могат да бъдат поръчани чрез сайта www.zdravezamama.com са различни в зависимост от конкретните нужди на пациента и се определят от конкретното медицинско заведение, което ще извърши услугата.
 • Транспортната услуга, зависи от разстоянието, което трябва да бъде изминато, за да се стигне до пациента или за да се вземе пациента и да бъде закаран до медицинското заведение или до лекаря-специалист.   

Ето защо всяка поръчана услуга има индивидуална цена, която се договаря с клиента. За целта, моля, свържете се с консултантите на сайта.

Обърнете внимание, че в цената на услугата не се включват:

 • разходите, които възникват в резултат от спешна хоспитализация на пациента, чиято необходимост е установена в процеса на извършване на услугата;
 • разходите, които не са изрично посочени в съответната медицинска услуга, извършени по изрично искане на пациента/клиента или по преценка на медицинското заведение със съгласие на пациента/клиента.

„Здраве за мама“ ЕООД не дължи заплащане на подобни разходи, ако те не са били предварително уговорени със „Здраве за мама“ ЕООД и потвърдени от клиента, дори да са във връзка с предоставената по договора медицинска услуга.

„Здраве за мама“ ЕООД не дължи заплащането (възстановяването) на суми, заплатени допълнително от пациента на медицинското заведение/ на съответното лице (лекар, медицинска сестра) за извършването на услугата, без предварително тази сума да е била съгласувана със „Здраве за мама“ ЕООД от клиента.

 

Кога услугата се счита за стартирала?

За начало на услугата се счита моментът, в който са изпълнени всички изброени по-долу условия:

 • Имената на пациента и точният адрес за посещение на медицински екип или адресът, от който пациентът трябва да бъде взет, за да бъде заведен в медицинско заведение, при медицински специалист или за да бъде настанен в специализирано заведение с постоянни грижи, са предоставени на „Здраве за мама“ ЕООД;
 • Пациентът е информиран от клиента за това, че за него ще се погрижат медицински лица или ще бъде придружен до съответното медицинско заведение, както и за точната дата и час на посещението и пациентът е дал устното си съгласие;
 • Клиентът е информиран от координатора на „Здраве за мама“ ЕООД за медицинското заведение, в което ще се извърши медицинската услуга или за социалното заведение, в което ще бъде настанен пациента;
 • Клиентът е информиран от координатора на „Здраве за мама“ ЕООД за стойността на поръчаната от него услуга и клиентът е дал съгласието си;
 • Услугата е заплатена от клиента и стойността е постъпила в банковата сметка на „Здраве за мама“ ЕООД.

Какво е профил на клиента?

Профил на клиента е виртуалната „папка“ на клиента, създадена от него с попълването на регистрационна форма на сайта „Здраве за мама“. Достъп до профила на клиента има той и администраторите на сайта, които са регистрирани по Закона за защита на лични данни. Чрез профила на клиента се правят поръчки за неограничен брой пациенти и се проверяват докладите за оказаната медицинска услуга. Профилът на клиента, както и цялата база данни на сайта, се съхраняват на специален, независим сървър с високо ниво на защита.

Как се гарантира неприкосновеността на личните данни, които се предоставят от клиентите?

Здраве за мама“ ЕООД е администратор на лични данни по силата на Закона за защита на личните данни, рег. № 399671 от 09.07.2014. Такава регистрация се получава от Комисията за защита на личните данни само при спазването на серия от мерки, които целят максималното гарантиране на неприкосновеността на личните данни на клиентите и пациентите.

„Здраве за мама“ ЕООД не носи отговорност за разпространение на информация от документите, ако те са свалени от сайта чрез профила на клиента, освен ако се докаже по безспорен начин, че разпространението на информация е настъпило в резултат на действия на „Здраве за мама“ ЕООД.

Защо не мога да видя доклада за извършената услуга в своя профил?

С оглед сигурността на информацията и защита на личните данни, докладът е достъпен в профила на клиента за 120 (сто и двадесет) часа, считано от часа на изпращане на писмо на електронния адрес, посочен от Клиента за уведомление за наличността на Доклада на сайта на „Здраве за мама“. След този срок клиентът може да получи повторен достъп до документа за нови 120 (сто и двадесет) часа само след изпращането на нарочно искане за това до администраторите на сайта.

Възможно е да има техническа неизправност, поради която докладът е недостъпен. В такъв случай клиентът ще бъде уведомен с писмо на електронния си адрес веднага щом неизправността е отстранена.

Кога договорът се счита за прекратен?

 • при извършване на услугата и изпращането на електронно писмо (e-mail) с уведомление за наличието на доклад за извършената услуга в профила на клиента;
 • при отсъствие на пациента на посочения адрес (за услугата "посещение у дома с първичен медицински преглед" или когато е уговорено пациентът да бъде взет от посочен адрес и придружен до медицинското заведение) в потвърдения часови интервал (удостоверено с протокол от лицето, направило посещението + направен опит за свързване с клиента от страна на „Здраве за мама“ ЕООД на посочения телефон за връзка). В този случай не се дължи връщане на заплатената сума;
 • при неявяване на пациента в посоченото медицинско заведение в уговорения час. В този случай не се дължи връщане на заплатената сума;
 • при отказ на пациента да подпише декларация-съгласие. В този случай не се дължи връщане на заплатената сума;
 • при отказ от страна на клиента, получен от „Здраве за мама“ ЕООД след стартирането на услугата, но преди реално да е била извършена. В този случай се връща 70 % от платената сума;
 • при смърт на пациента – ако уведомлението за това е получено от „Здраве за мама“ ЕООД след стартирането на услугата, но преди реално да е била извършена. В този случай се връща 70 % от платената сума;
 • при промяна в законодателството, която води до необходимост „Здраве за мама“ ЕООД да прекрати дейността си.

Какво мога да направя, ако не съм доволен от извършената услуга?

Възможно е при определени обстоятелства клиентът да не остане доволен от извършената услуга. Добре е да се има предвид, че услугата, която предлага „Здраве за мама“ е свързана само с организиране предоставянето на дадена медицинска услуга, която от своя страна се извършва от конкретно медицинско заведение. За качеството на медицинската услуга отговорност носи самото медицинско заведение.

Необходимо е ясно да се разграничават двата вида услуги, за да може претенциите на клиента да бъдат ясно дефинирани. 

При неудовлетворение от организирането на извършването на услугата на „Здраве за мама“ (неосигуряване на лице от медицинско заведение, неспазване на срокове, пр.) клиентът информира „Здраве за мама“ ЕООД, като описва фактите и това, което според него не е било извършено с очакваното качество и в необходимия срок. „Здраве за мама“ ЕООД ще даде обяснение по случая в най-кратък срок, но не по-дълъг от 5 (пет) работни дни. В случай на извършена услуга, но не при условията, с които „Здраве за мама“ ЕООД се е ангажирало, клиентът получава обратно 20 % от стойността на услугата.

Ако клиентът не е доволен от качеството на медицинската услуга, предоставена от съответното медицинско заведение, той следва да опише подробно своите претенции и да изчака 10 (десет) работни дни за изясняване на фактите и получаване на становище от страна на „Здраве за мама“. Приемайки Общите условия на сайта „Здраве за мама“, клиентът изрично декларира, че разбира, че „Здраве за мама“ ЕООД не носи отговорност за самата медицинска услуга и в случай на неудовлетворение от това следва да се обърне към съответното медицинско заведение и/или лице, което я е предоставило. „Здраве за мама“ ЕООД в качеството си на посредник между клиента и медицинското заведение ще направи всичко в рамките на своите отговорности и компетенции да помогне за намиране на удовлетворяващо и двете страни (клиент и медицинско заведение) решение на повдигнатите претенции.

Какво не е „Здраве за мама“ ЕООД?

„Здраве за мама“ ЕООД не е здравно-осигурителен фонд.

„Здраве за мама“ ЕООД не е медицинско заведение.

„Здраве за мама“ ЕООД не действа в качеството на представляващ пациента (на пълномощник на пациента) и не указва влияние върху неговите решения как да упражнява правата си на здравноосигурено лице (например ако пациентът е здравноосигурено лице, той има права като такова, но „Здраве за мама“ ЕООД не го съветва как да ги упражнява най-ефективно и финансово-обосновано, нито пък го информира какви документи трябва да получи от съответното медицинско заведение).

Може ли да се поръча спешна или неотложна помощ чрез сайта www.zdravezamama.com?

По смисъла на закона „Здраве за мама“ ЕООД не може да организира предоставянето на спешна и/или неотложна медицинска помощ, тъй като тя е прерогатив на държавата. В случай, който налага ползването на такава, Ви съветваме незабавно да се обърнете към центровете за спешна медицинска помощ и да позвъните на единен европейски номер 112.