МЦ по белодробни болести
МенюКонтакти

МЦ по белодробни болести

София град

изтегли изтегли

Медицински център по белодробни болести, София

Медицински център по бeлодробни болести е специализирано лечебно заведение за оказване на извънболнична медицинска помощ на лица с белодробни заболявания. В Центъра работят високо квалифицирани лекари със специалности пулмология, физиотерапия, кардиология, алергология и образна диагностика.

Основните дейности на медицинският център са:

- Диагностика, терапия, рехабилитация, рентгенови и лабораторни изследвания и наблюдение на пациенти с белодробни болести;

- Диспансерно наблюдение на пациенти с белодробни болест;

- Научна дейност, медицинска статистика и изготвяне на стратегии за здравна защита на базата на наблюдение.

Управител на медицинският център е доц. д-р. Пенка Николова Георгиева, утвърден специалист-пулмолог с над 30 години трудов стаж по специалността.

Доц. Николова е доктор на науките с над 90 научни публикации.

В МЦ за СИМП по Белодробни болести в София практикуват следните медицински специалисти:

 • Доц. Д-р Пенка Николова-пулмология;
 • Доц. Д-р Мая Тафраджийска-пулмология;
 • Д-р Янина Славова-пулмология;
 • Д-р Полянка Георгиева Сандова-пулмология;
 • Доц. Д-р Владимир Максимов-пулмология;
 • Д-р Бруск Халил-пулмология;
 • Д-р Бисер Стефанов-рентгенология;
 • Д-р Валери Атанасов – рентгенология;
 • Д-р Атинула Какараки-рентгенология;
 • Д-р Христина Миланова – физиоттерапевт;
 • Д-р Николай Хаджипетров – кардиология;
 • Проф. Жени Милева – алергология.

Свържи се с консултантите на "Здраве за мама" за повече информация: +359 889 299 449.Поръчай преглед