Хоспис Токуда
МенюКонтакти

Хоспис Токуда

София град

изтегли изтегли изтегли изтегли изтегли изтегли

Достойнство на „Хоспис Токуда“ е, че се намира на територията на голяма болница и настанените в него могат по всяко време на денонощието да разчитат на квалифицирана медицинска помощ.

Всичко това се случва в модерна и уютна обстановка. Хосписът разполага с 20 легла в единични стаи и в стаи с по 4 легла. Обособен е и дневен център, в който има стая за почивка, зала за занимания, лоби.

За болните се грижат лекари и психолози, медицински сестри, рехабилитатори, логопеди и социални работници.

В "Хоспис Токуда" могат да бъдат настанени терминално, хронично болни и инвалидизирани пациенти - както български, така и чужди граждани.

Палиативните грижи се основават на специални познания, умения и желание за предоставяне на цялостна, координирана и състрадателна грижа на всички хора с напреднал стадий на заболяване и емоционална подкрепа на семействата им, обяснява управителят д-р Румяна Лозева.

Специализираните услуги включват:

 • Денонощно специализирано наблюдение;
 • Денонощно обгрижване;
 • Изпълнение на назначена медикаментозна терапия;
 • Рехабилитиция;
 • Хранене.

Дневен център за възрастни хора

В болницата го наричат „Детска градина за възрастни”. Тук пациентите получават необходимите им високоспециализирани здравни грижи, а техните семейства – спокойствието и сигурността, че са поверили близките си в добри ръце.

Дневна високоспециализирана грижа и наблюдение включва:

 • Изпълнение на назначена медикаментозна терапия;
 • Рехабилитиция;
 • Хранене;
 • Провеждане на занимания по интереси;
 • Осъществяване на социални контакти.

Домашни посещения

За жителите на София е разработена специална програма за обгрижване на възрастни и тежко болни хора в домашни условия. Услугата цели и спомагане за по-бързото възстановяване на пациенти след операция, а на хората със затруднена мобилност – предоставяне на качествена медицинска помощ в дома. Програмата включва:

 • Провеждане на рехабилитационни процедури – масажи, раздвижване, обучение в дейности от ежедневието, трудотерапия и др.;
 • Провеждане на физиотерапевтични процедури – електролечение, светлолечение, облекчаване на болката с методи от нетрадиционната медицина и др.;
 • Изпълнение на назначена медикаментозна терапия;
 • Поставяне на инжекции;
 • Поставяне и смяна на системи;
 • Поставяне и смяна на катетри и др.

Грижи по домовете – домашен патронаж

Повечето от нас предпочитат да бъдат лекувани и обгрижвани в собствения си дом, пред алтернативата това да се случва в болница, хоспис или старчески дом.

Чрез услугите “Домашни грижи” хосписът се стреми да помогне на възрастни, хронично-болни и хора с трайни увреждания да преодолеят затрудненията си от здравословен характер и да допринесе за подобряване на техния психологически, социален и здравен статус. Услугата включва както медицински грижи (превръзки, следене на физиологичните показатели на пациента, контрол върху правилното и редовно приемане на медикаменти), така и социални услуги, подпомагащи пациентите за справяне с ежедневни дейности от бита (хигиена на тялото, хранене, придружаване при консултативни прегледи и лабораторни изследвания или разходки и др.) Услугите се предоставят директно в дома на пациента, след извършена индивидуална оценка на нуждите на всеки един от тях и при стриктно спазване на критерии за качество. Голямо внимание се отделя за стимулиране на капацитета на пациентите за самопомощ и обучението им в някои похвати за това. Персоналът обучава и членовете на семейството на пациентите да се грижат за своите близки.

За кого е предназначена услугата

 • За пациенти, изписани от отделение за активно лечение с уточнена диагноза и терапия нуждаещи се от професионална преценка и подкрепа свързана с организацията  на лечебния процес в домашни условия/помощни средства и др./;
 • Пациенти, нуждаещи се от продължително поддържащо лечение и рехабилитация;
 • Пациенти, нуждаещи се от палиативни грижи;
 • Възрастни хронично болни пациенти;
 • Пациенти с медико – социални проблеми;
 • За семействата и близките на пациентите.

 Здравни грижи в дома на пациента

 • Сестрински грижи за възрастни в дома, като поставяне на инжекции, системи и абокати, вземане на кръв и секрети и други;
 • Рехабилитация в дома за раздвижване - частично и цялостно, лечебни масажи и гимнастика, рехабилитация при инфаркт и други заболявания;
 • Грижа за психическия комфорт, която включва асистенти/болногледачи за домашни грижи, ежедневна грижа в храненето, къпане, смяна на бельо, разходки, четене на книги и други;
 • Придружаване до здравни и социални институции - по 2 часа в рамките на гр. София. Услугата е подходяща за възрастни хора, които са самостоятелни в своето ежедневие, справят се с домакинските дейности и се нуждаят от социален контакт и професионално проследяване на текущия статус;
 • Обгрижване и наблюдение на пациент  в добро общо състояние – хранене, тоалет, даване на медикаменти - таблетна форма /пациентът е ориентиран за време и място, подвижен/;
 • Обгрижване и наблюдение на пациент в увредено общо състояние – хранене, тоалет, даване на медикаменти- таблетна форма /пациента  не е ориентиран за време и място, неподвижен/;
 • Интензивна грижа смяна на памперс, тоалет, преобличане, смяна на чаршафи, хранене, даване на медикаменти -  таблетна форма, всеки работен ден в рамките на 2 компактни часа.

Допълнителни услуги

 • Възможност за извършване на специализирана консултация;
 • Възможност за извършване на специализирани медицински изследвания и диагностични процедури;
 • Подготовката на документи за ТЕЛК, НЕЛК и осигуряване на права като лице с увреждания;
 • Съдействие при изготвяне на документи за издаване на протоколи на НЗОК за изпълнение на медикаментозно лечение;
 • Съдействие за настаняване в медико-социално заведение;
 • Наличие на стаи за придружители на територията на МБАЛ „Токуда Болница София”.

Свържи се с консултантите на "Здраве за мама" за повече информация: +359 889 299 449.Поръчай преглед