УМБАЛ „Софиямед“
МенюКонтакти

УМБАЛ „Софиямед“

София град

изтегли изтегли изтегли изтегли

Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Софиямед" е част от верига лечебни заведения, функциониращи на територията на Република България.

Болничният комплекс се състои от УМБАЛ "Софиямед" - Блок 1 и Блок 2, и ДКЦ "Софиямед".

Стационарният блок на болницата разполага с 582 легла – по 1, 2 и 3 в стая. Всяка стая разполага със собствен санитарен възел, интернет и телевизия. В стаите е разположена мека кожена мебел, отговаряща на всички санитарни изисквания.

Болницата е оборудвана с най-ново поколение медицинска апаратура на водещи производители.

В УМБАЛ "Софиямед" практикуват водещи специалисти и професионално избрани специализирани екипи, които гарантират високо качество и компетентност на медицинското обслужване.

УМБАЛ "Софиямед" разполага с Неотложна медицинска помощ и Спешна помощ.

Структурите на болницата имат трето, най-високо ниво на компетентност от Министерството на здравеопазването.

Болницата има собствен паркинг, безплатен за началото на престоя на всички пациенти.

Клиники и отделения

В клиниката по кардиология и инвазивна кардиология

се извършват високо специализирани изследвания и интервенционални процедури: селективна коронарна ангиография, вентрикулография, аортография, дилатация на коронарни артерии и имплантиране на стентове, балонна митрална валвулопластика, дясна сърдечна катетеризация, пулмоангиография, тромбаспирация и локална тромболиза при белодробен тромбемболизъм, имплантация на кава филтър, каротидно стентиране, периферна ангиопластика и стентиране, имплантиране на постоянни пейсмейкъри, пейсмейкъри за сърдечна недостатъчност (кардиоресинхронизираща терапия) и кардиовертер-дефибрилатори.

В сектора по неинвазивна диагностика се извършват всички функционални изследвания на сърдечно-съдовата система: електрокардиография (ЕКГ), холтер-мониториране на ЕКГ и артериално налягане, трансторакална ехокардиография, трансезофагeална ехокардиография (ТЕЕ), стрес ехокардиография, дуплекс-сонография на периферни съдове.

Клиниката по хирургия

е разположена на IV етаж на болницата. Операционният блок разполага с три хирургични операционни зали, оборудвани с последен модел лапароскопска апаратура, холедохоскоп, ултрасижън, Liga-sure, които се използват за максимално ограничаване на травматизма при една оперативна интервенция.

Клиниката по хирургия покрива III-ниво на компетентност съгласно изискванията на медицинския стандарт по хирургия, което е най-високото ниво за всяка хирургична клиника в България. То включва:

Оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност на всички заболявания на гастро-интестиналната система, жлъчно -чернодробната система, далака, ретроперитонеалното пространство, щитовидната, надбъбречните жлези, ануса и перианалното пространство и други, изискващи отстраняване на част или цял орган ,поставяне на импланти, намеса на един и повече органи на един етап, едновременна намеса върху орган или органи от две области /кухини /остър хирургичен корем, заболявания изискващи високо-специализирани оперативни процедури.

В това число се включват и по-голямата част от онкологичните заболявания на органите на коремната кухина, млечната жлеза и щитовидната жлеза.

В отделението по хирургия на УМБАЛ "Софиямед" се извършва и лечение на хемороиди с най-съвременна THD технология, което е минимално инвазивно, безболезнено и щадящо за пациента.

Клиниката по Ортопедия и травматология, хирургия на ръка и реконструктивна хирургия

разполага със съвременна високотехнологична апаратура, позволяваща на медицински специалисти да предоставят съвременно лечение на пациентите.

Оперативната дейност се осъществява в две операционни зали оборудвани по всички стандарти с необходимата апаратура. Нов рентгеноскопичен апарат с телевизионна уредба, артроскопска апаратура от последен НD-клас, силова техника на известни американски производители и операционни маси с дистанционно управление.

Клиниката по неврохирургия

разполага с 25 легла, поместени в 12 стаи. Всяка стая е оборудвана с телевизор и самостоятелен санитарен възел. По желание може да се ползва самостоятелна стая. Има и стая за интензивно лечение с възможности за 24 часово мониториране на виталните функции. Цялата текуща дейност е компютризирана. Приемът на болни, в това число и спешни случаи, се извършва денонощно и през празничните дни.

В клиниката има 2 операционни, обoрудвани с всичко необходимо за извършване на цялата гама неврохирургични операции.

Тук се извършват операции за тумори на централната и периферната нервна система, на гръбначен стълб и гръбначен мозък, травматични увреждания на нервната система, заболявания на съдовете на мозъка - аневризми и други малформации, всички видове заболявания и травми на целия гръбначен стълб. Има възможност за оперативно лечение на деца. Въведени са най-съвременните методики в гръбначната хирургия, включително безкръвните операции при дискови хернии. Има възможност за извършване на ендоваскуларна хирургия. Тук е единственото място в България, където се извършват мозъчни байпас процедури.

В екипа има и невролог сертифициран за висикоспециализирана дейност /ЕЕГ/, като това дава възможност за по-добра диагностика лечение и проследяване на пациентите.

Клиниката по Вътрешни болести

е сертифицирана като клиника с III-то, най-високо ниво на компетентност.

Условията в за пациенти са комфортни и за тях полага здравни грижи много опитен колектив от лекари и медицински персонал.

Отделението разполага с нужното за модерна диагностика и терапия оборудване.

В клиниката по Вътрешни болести се извършват всички основни диагностични и терапевтични методи в областта на гастроентерологията и хепатологията.

Клиниката по Акушерство и Гинекология

има 13 стаи, от които 4-за родилки, 4-за наблюдение на бременността и ВИП стаи.

За родилките и техните бебета е осигурено 24-часово наблюдение от едни от най-добрите специалисти в България: акушер-гинеколози, неонатолози, анестезиолози, акушерки.

Отделението по гастроентерология

е оборудвано с последно поколение ендоскопска апаратура и в него работят водещи лекари и екипи в гастроентерологията.

Манипулациите, които се извършват в отделението са: гастрскопия, колоноскопия, ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография, ехография на коремни органи, лигиране на хемороиди, ендоскопска хемостаза, полипектомия на полипи в хранопровод, стомах и дебело черво, поставяне на стентове на хранопровод и жлъчни пътища и вадене на камъни от жлъчните пътища.

Отделението осигурява денонощна помощ при всички спешни и неотложни състояния в гастроентерологията - кървене от гастроинтестиналния тракт, чуждо тяло, декомпенсация на хронични чернодробни заболявания, камъни в жлъчните пътища.

Неврологично отделение

има 27 легла, разположени в 10 стаи.

В отделението се извършва профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация на всички заболявания на централната и периферната нервна система.

Отделението има готовност за провеждане на най-съвременното лечение на мозъчен инсулт с тромболиза.

В Отделението по урология

се извършват следните специализирани диагностични и лечебни дейности:

Диагностични методи:

I. Ултразвукови методи за диагностика: трансабдоминална ехография на пикочо-половата система, трансректална ехография на простата, пикочен мехур и семенни мехурчета, ехографско изследване на тестис и епидидим.

II. Интервенционални ултразвукови методи на изследване и лечение:

- Транскутанна пункция на хидроцеле под ехографски контрол.

- Трансректална биопсия на простатна жлеза под ехографски контрол.

III. Рентгенови методи за диагностика:

IV. Ендоскопски методи на изследване.

Лечебни методи:

Извършват се в пълен обем всички видове операции при заболявания на бъбрека, уретера, пикочния мехур, простатната жлеза и външните полови органи.

Отделението по ревматология

функционира на най-високото, трето ниво по медицинските стандарти за ревматология; приемат се болни за диагностика и лечение по трите клинични ревматологични пътеки:

-                     Възпалителни ставни заболявания – клинична пътека 288

-                     Системни заболявания на съединителната тъкан – клинична пътека 286

-                     Дегенеративни и обменни ставни заболявания – клинична пътека 290

Спешно приемно отделение

на УМБАЛ „Софиямед“ е разположено на приземния етаж на болницата, в непосредствена връзка с отделение по образна диагностика и клинична лаборатория.

Осигурен е удобен достъп през самостоятелен вход за линейки на Спешна помощ, както и за всички пациенти със собствен транспорт, трудно подвижни болни и др.

Освен спешно болни пациенти, тук преглеждат и амбулаторно болни, както и пациенти на общопрактикуващи лекари, сключили договор с УМБАЛ „Софиямед“ за обслужване в извънработно време.

Отделението по Клинична патология

има следната структура:

1. Хистологична лаборатория

2. Цитологична лаборатория

3. Секционна зала

4. Хистотека

В отделението се извършват всички хистологични и инструментални биопсии, като хистологичната диагностика обхваща широк диапазон от заболявания, между които хирургични, гинекологични, гастроентерологични, дерматологични, нервно-мускулни и мозъчни.

УНГ отделение

Тук се прилагат най-съвременните методи за диагностика на заболяванията в областта на ушно-носно-гърлените болести.

В отделението се извършва:

-                     Диагностика и лечение на заболяванията на ушите;

-                     Диагностика и лечение на заболяванията на носа;

-                     Диагностика и лечение на заболяванията на гърлото и ларинкса;

-                     Остри и хронични заболявания на сливиците : тонзилити(ангини), абсцеси на сливиците, фарингити;

-                     Възпалителни процеси на шията;

-                     Остри и хронични заболявания на ларинкса: гласови смущения, ларингити, ларинготахеити, субхордални ларингити;

-                     Диагностика на хъркането и сънна апнеа, възможности за оперативно лечение

В отделението се извършват:

-                     Ендоскопски, безкръвни операции на заболявания на ушите. Лекуват остри и хронични отити, перфорации на тъпанчето, холестеатом, операции за подобряване на слуха;

-                     Ендоскопска хирургия на носа, лечение на остри и хронични синуити , полипи в носа, кисти;

-                     Съвременно и с минимална загуба на кръв лечение на сливиците и трета сливица;

-                     Оперативно лечение на слюнчените жлези;

-                     Хирургично лечение на доброкачествени и злокачествени образувания на ларинкса и трахеята.

Прави се и пластично-възстановителна хирургия на вродени и придобити дефекти, както и оперативно лечение на шийни кисти.

Отделението по медицинска онкология

разполага с 23 легла и осигурява възможност болните да бъдат придружавани в хода на лечението от своите близки.

Медицинският екип е високо квалифициран и мотивиран в работата си. Той работи под методичното ръководство на големия български и световно известен онколог проф. д-р Галина Куртева.

Лечението на солидни тумори (тумори на млечната жлеза, на дебелото черво, на панкреаса, на пикочния мехур, на мъжката и женска полова система, на глава и шия и др.) се провежда в съответствие с приетите терапевтични схеми в света, като се използват всички утвърдени в онкологията медикаменти.

Стремежът на екипа от специалисти е да направи отделението по медицинска онкология място, където високите медицински стандарти приложени в комфортна лечебна обстановка изпълнена с доверие между пациенти и медицински професионалисти ще го превърнат в място където ракът е лечим.

Пациентите в отделението се лекуват по клинична пътека N:298 в стационар и по процедура N:5 в дневен стационар.

Отделението по лицево-челюстна хирургия

поема лечението на целия обем по хирургични заболявания в лицево-челюстната и шийна област – възпалителни, травматологични, онкологични и пластични- реконструктивни операции.

В отделението, се използват най-съвременните методи за възстановяване на мекотъканни и скелетни структури чрез микроваскуларната хирургия и дистракционна остеогенеза.

То е оборудвано с най-модерна съвременна апаратура, инструментариум и консумативи, комфортна легова база и добре обучен персонал.

В лицево-челюстната област се развиват всички тумори, които засягат човешкия организъм, както и някои специфични форми каквито са множеството базулиоми по окосмената част на главата, туморите на слюнчените жлези и от зъбен произход.

Всички те изискват своевременна диагностика и ранно лечение, което е гаранция за голям процент успеваемост. Късната хирургична намеса увеличава риска от метастазиране при злокачествените форми и налага дълги реконструктивни операции.

Редица вродени заболявания и синдроми с проявления в лицево-челюстната област водят освен до функционални смущения, но и до тежки естетични, а от там и до сериозни психо-социални проблеми. Такива са случаите на цепнатини на устните и небцето, нарушение в съотношението на челюстите, тежки скелетни ортодонски аномалии, преразвити или недоразвити горни и долни челюсти, лицеви асиметрии.

В лицево-челюстната област са и зъбите, които освен традиционните проблеми, са причина за формиране на кисти, тумори и тежки възпалителни заболявания в лицево-челюстната област.

Обект на лицево челюстната хирургия е и лицевата естетика. Контурна пластика на лице, корекция на устни, клепачи и други естетични операции

Отделението по съдова хирургия

предлага на своите пациенти най-модерните методи на лечение в условията на максимален комфорт. В него се извършват в пълен обем цялата гама съдовохирургични интервенции - включително и интервенции на сънните артерии, както и ендоваскуларни процедури и то от доказани специалисти в областта.

Отделението разполага и с всички съвременни средства за диагностика и лечение, като в диагностичен план в него ще се извършват всички ултразвукови неинвазивни методи за диагностика. Апаратурата е най-висок клас ултразвукова техника за цветно дуплекс доплер сканиране.

Отделението разчита на самостоятелен операционен блок с рентгеново защитени операционни зали, в които могат да се извършват ендоваскуларни процедури.

Отделението разполага с 6 стаи самостоятелни и ВИП стаи.

Отделението по ендокринология

разполага с 40 болнични легла, разпределени в 14 комфортно обзаведени ВИП и самостоятелни стаи.

На територията му е разкрит и приемен кабинет, където се извършва хоспитализация, контролни прегледи и медицински преглед на амбулаторно болни.

В отделението се лекуват пациенти със захарен диабет, болести на щитовидната жлеза, надбъбреци, хипофиза,метаболитен синдром и др.

Отделението по ендокринология разполага с модерна и високотехнологична апаратура:

-                     Ехограф - апаратура от най-висок клас за провеждане на ехографски изследвания на щитовидна и паращитовидни жлези;

-                     Модерна хормонална лаборатория;

-                     Глюкомери за спешно изследване на кръвна захар ;

-                     12 канален ЕКГ апарат;

-                     4 перфузори.

Отделение по клинична хематология

Отделението по клинична хематология на УМБАЛ "Софиямед" се намира в БЛОК 2, ет.3 на лечебното заведение.
Работи по клиничните пътеки за лимфоми, анемии и хеморагични диатези. 
Отделението разполага с 20 легла, 4 лекари, 7 сестри и 4 санитарки,както и приемно-консултативен кабинет в БЛОК 2.

Звеното разполага с модерна образна диагностика, като в ход е изграждането и на имунохематологична секция и кръвен център.

Свържи се с консултантите на "Здраве за мама" за повече информация: +359 889 299 449.

 Поръчай преглед