МБАЛ "Акта Медика" ЕООД
МенюКонтакти

МБАЛ "Акта Медика" ЕООД

Област Габрово

изтегли

Времето е най-ценният и ограничен ресурс и затова ние предлагаме затворен цикъл на обслужване, твърдят основателите на „Акта медика“. Тук пациентите имат възможност под един покрив за максимално кратко време да получат високо-качествено обслужване.

Затвореният цикъл на медицинско обслужване гарантира на пациента възможността, когато посети своя общопрактикуващ лекар с конкретен проблем, веднага да получи и консултация с тесен специалист, да му бъдат извършени разширени клинико-лабораторни и имунологични изследвания, както и необходимата образна и функционална диагностика. И ако е необходимо, на база получената диагноза да постъпи за болнично лечение.

По този начин в „Акта медика“ съкращават времето от правилната диагностика до лечението. А сътрудничеството и работа в екип между личните лекари и тесните специалисти не къса връзката и така общопрактикуващият лекар има постоянна информация за развитието и решението на конкретния здравословен проблем.

В „Акта медика“ всеки пациент може сам да избере своя лекуващ лекар, хирург, анестезиолог, друг медицински специалист или екип.

Болницата разполага със самостоятелни стаи, както и със стаи с по 2,3 и 4 легла, всички от тях с TV приемник, кабелна телевизия, интернет и обслужване от болногледач.

Ако болният се нуждае от постоянен придружител, може да поиска по време на престоя с него да бъде близък човек.

Ортопедо-травматологично отделение

В отделението се извършват диагностика и лечение на заболявания на опорно – двигателния апарат. Отделението работи с най-съвременно и модерно европейско оборудване, остеосинтезни средства –  импланти и консумативи - гаранция за максимално добри лечебни резултати и рязко намаляване на сроковете на лечение.

В отделението работят двама специалисти по ортопедия и травматология, и по хирургия, ортопедия и травматология. Те извършват

 • Лечения на костни счупвания – оперативни и неоперативни;
 • Консервативно и оперативно лечение на мекотъканни увреждания на горни и долни крайници;
 • Артроскопска диагностика и оперативно лечение;
 • Хирургия на ръка - най-често това са заболявания свързани с притискане на нерви или сухожилия в анатомични канали на китката или пръстите, които водят до болка и нарушение на функцията, движенията и сетивността на ръката;
 • Оперативно и консервативно лечение при вродени и придобити заболявания на опорно-двигателния апарат.

Болницата разполага със съвременна артроскопска апаратура за диагностика и лечение при остри и хронични увреждания на колянна, раменна и глезенна става. Благодарение на нея чрез минимална инвазивност и под непосредствен мониторинг (зрителен контрол) се откриват увреждания в ставите, премахват се увредените части от менискуси, свободни фрагменти и се извършва пластично възстановяване на лигаментарни връзки.

Вътрешно отделение

В отделението се осигурява многопрофилна и високоспециализирана терапевтична помощ при остри и обострени хронични заболявания, като:

 • Диагностика и лечение на заболявания на сърцето - хронична и изострена сърдечна недостатъчност, рътъмни и проводни нарушения, исхемична болест на сърцето и белодробен тромбемболизъм;
 • Шанс за прогнозиране и предпазване от сърдечно-съдовите усложнения и намаляване на емболичния риск;
 • Достъп до най-съвременното лечение на диабет (захарна болест) – диагностика и лечение на усложненията;
 • Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика.

В отделението е разкрит и Център за обучение на диабетици и техните близки.

В отделението работят специалисти по кардиология, ендокринология и вътрешни болести.

Тук извършват и ехокардиография, сърдечно – съдов стрес тест с велосипеден ергометър (Велергометрия), доплерова сонография, горна и долна ендоскопия, абдоминална ехография и функционално изследване на дишането.

Отделение "Уши-нос-гърло"

В отделението се осъществява единствената за района висококвалифицирана диагностика, оперативно и консервативно лечение на заболяванията на ушите, носа и гърлото.

Лечението е съвременно и качествено благодарение на съвършен комплекс от модерна апаратура (ринотимпанометър, аудиометър, микроскоп и др.).

В отделението работят трима утвърдени специалисти по УНГ заболявания, които извършват високоспециализирани диагностични и лечебни дейности:

 • Външен нос и околоносни кухини: корекция на външен нос, оперативно лечение на затруднено носно дишане, екстракция на чуждо тяло, вкл. ринолит от носа, полипектомия, мукотомия;
 • Външно и средно ухо: корекция на външно ухо (ушна мида), отстраняване на тумори от външния слухов канал и бенигнени образувания от външно ухо, стапедопластика, мастоидектомия;
 • Ларинкс, хипофаринкс: микроларингохирургия за отстраняване на доброкачествени тумори и вземане на биопсия;
 • Шия: отстраняване на тумори от слюнчени жлези,отстраняване на кисти, фистули и ограничени кожни лезии;
 • Лечение на сънна апнея и уволопластика с високочестотна терапия (HFITT)

Акушеро-гинекологично отделение

Отделението разполага със съвременна ехографска, ендоскопска апаратура, Ultracision generator – Harmonic scalpel, Ligasure, Plasmokinetic /биполярен резектор и морселатор/, радионож Megapulse, хистероскоп, колпоскоп и цистодинамометър.

Тук работят петима специалисти по акушерство и гинекология, които извършват:

 • Лапароскопски (безкръвни) операции с ниска инвазивност върху яйчници, маточни тръби, матка, малък таз;
 • Операции по класически начин – с разрез на коремната стена;
 • Вагинални оперативни интервенции.

Отделение за анестезия и интензивно лечение

Екипът от четирима опитни лекари анестезиолози и от анестезиологични сестри осигурява високоспециализирани грижи за пациентите, включително чрез прилагане на ефективни методи за обезболяване в следните направления:

 • Анестезиология;
 • Преданестезиологична  консултация;
 • Анестезиологична дейност.

Хирургично отделение

Отделението приема пациенти за лечение и операции на ануса и перианалното пространство – пиларни кисти, хемороиди, фисури, фистули.

Тук се прилага новаторски, безболезнен, минимално инвазивен и атравматичен THD метод за лечение на хемороиди. Техниката предлага нова, щадяща алтернатива, позволяваща на пациентите бързо да възобновят нормалната си активност – ефективно, безкръвно, безопасно, без изрязване на тъкан.

В отделението работят петима хирурзи и уролози, които извършват:

•             Операции на хернии на коремната стена – херниопластики с платно на слабинни, пъпни, следоперативни, бедрени хернии;

•             Лапароскопски (безкръвни) операции по повод камъни в жлъчния мехур;

•             Лапароскопско отстраняване на апендицит;

•             Операции по повод доброкачествени новообразувания на млечна жлеза;

•             Операции за отстраняване на доброкачествени образувания на кожата и подкожната тъкан - бенки, липоми, фиброми, атероми, брадавици;

•             Оперативни процедури на хранопровода, стомаха и дуоденума;

•             Оперативни процедури на тънките и дебелите черва;

•             Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките тъкани.

Свържи се с консултантите на "Здраве за мама" за повече информация: +359 889 299 449.Поръчай преглед