МБАЛ – Търговище АД
МенюКонтакти

МБАЛ – Търговище АД

Област Търговище

изтегли изтегли изтегли изтегли

Многопрофилна болница за активно лечение – Търговище АД е лечебно заведение за болнична помощ, което осъществява дейността си при стриктно спазване на изискванията на Закона за лечебните заведения, Търговския закон и останалите действащи нормативни актове.

МБАЛ – Търговище АД като областна болница обслужва и населението от съседните общини с население над 120 000 жители.

Структура

Консултативно-диагностичен блок

Приемно-консултативни и функционални кабинети

 • кабинет вътрешни болести и функционална диагностика;
 • кабинет нервни болести;
 • кабинет хирургия;
 • кабинет по неврохирургия;
 • кабинет акушерство и гинекология;
 • кабинет урология и ортопедия;
 • кабинет педиатрия и клинична алергология;
 • кабинет очни болести и УНГ болести;
 • кабинет психиатрия;
 • кабинет детска психиатрия;
 • кабинет преданестезиологична подготовка;
 • кабинет кожно-венерически болести;
 • кабинет доплерова сонография на СС заболявания и ангиография - І-во Вътрешно отделение;
 • кабинет бронхологичен и изследване на ФИД и КГА / ІІ-ро Второ вътрешно отделение;
 • Кабинет ендоскопски / Хирургично отделение;
 • Електрофизиологична лаборатория –ЕЕГ;ЕМГ; доплерова сонографя; кабинет евокирани потенциали/Нервно отделение;
 • Кабинет по ФИД и КГА- Педиатрично отделение;
 • Ендоскопски кабинет / АГО;
 • Ендоскопски кабинет/ Отделение по ушно-носно-гърлени болести;
 • Кабинет по флурисцентна ангиография /Очно отделение;
 • Кабинет ултразвукова диагностика/Очно отделение;

 

Спешно отделение

Отделението разполага с 5 легла за 24 часово наблюдение. Структурата му включва:

 • Клинична лаборатори
 • Микробиологична лаборатория;
 • Лаборатория Медицинска паразитология;
 • Отделение Образна диагностика;
 • Отделение Съдебна медицина
 • Хемодиализен център, включващ и кабинет по профилактика и лечение на болни с напреднала ХБН;
 • Отделение по трансфузионна хематология;
 • Териоториална експертна лекарска комисия;
 • Отделение Клинична патология;
 • Отделение по физикална и рехабилитационна медицина /15 легла на функционален принцип от съответните отделения – ІВО, ІІВО, ХО,ДО,НО, Очно и ОТО/.

 

Стационарен блок

Стационарният блок разполага с 402 легла. Структурата му включва:

 • Първо вътрешно отделение с легла по кардиология, ендокринология и болести на обмяната, токсикология, гастроентерология, физикална рехабилитационна медицина с 42 легла;
 • Второ вътрешно отделение с легла по пневмология и фтизиатрия, нефрология, хематология, ревмокатология и кардиология с 44 легла;
 • Отделение по хирургия с 48 легла;
 • Отделение по ортопедия и травматология с 18 легла;
 • Отделение по урология с 11 легла;
 • Две операционни зали – за отворени операции и ендоскопски изследвания и операции;
 • Операционен блок с хирургична операционна зала, ортопедо травматологична зала, септична превързочна ХО и ОТО, зала събуждане и приспиване и ОАРИЛ с 8 легла.
 • Отделение по нервни болести с 33 легла;
 • Отделение по педиатрия с 34 легла;
 • Разкрити са и Сектор по неинвазивна функционална диагностика на сърдечно съдовата система, както Учебен център за обучение на пациенти и родители на деца със захарен диабет;
 • Отделение по акушерство и гинекология с 37 легла с родилен сектор с 14 легла;
 • Разкрити са и 2 операционни, 2 родилни и , предродилна зали;
 • Отделение по неонатология 14 легла;
 • Отделение по инфекциозни болести с 9 легла за лица над 18 год. и 4 легла за лица под 18 год. ;
 • Отделение по кожни и венерически болести с 15 легла;
 • Отделение по УНГ 8 легла, което разполага с аудиологичен сектор и отоневрологични изследвания, операционна зала и Ендоскопски кабинет;
 • Отделение по очни болести с 9 легла. Отделението разполага с една операционна зала.
 • Отделение по психиатрия с 68 легла, което включва Психиатрия с 58 легла, Детска психиатрия – 10 легла и Дневен стационар – с 10 места.

 Свържи се с консултантите на "Здраве за мама" за повече информация: +359 889 299 449.

 Поръчай преглед