„МБАЛ – Благоевград” АД
МенюКонтакти

„МБАЛ – Благоевград” АД

Област Благоевград

изтегли изтегли

„МБАЛ - БЛАГОЕВГРАД" АД осигурява диагностика, лечение и рехабилитация на пациенти със спешни, остри и изострени хронични заболявания във всички разкрити отделения и сектори на болницата:

-              Вътрешни болести;

-              Гастроентерология;

-              Кардиология;

-              Ендокринология и болести на обмяната;

-              Клинична хематология;

-              Ревматология;

-              Нефрология;

-              Клинична токсикология;

-              Клинична алергология;

-              Пневмология и фтизиатрия;

-              Детски болести;

-              Акушерство и гинекология;

-              Неонатология;

-              Анестезиология и интензивно лечение;

-              Хирургия;

-              Съдова хирургия;

-              Ортопедия и травматология;

-              Урология;

-              Неврология;

-              Неврохирургия;

-              Очни болести;

-              Ушно-носно-гърлени болести;

-              Инфекциозни болести;

-              Трансфузионна хематология;

-              Физикална и рехабилитационна медицина;

-              Клинична лаборатория;

-              Образна диагностика;

-              Сьдебна медицина;

-              Обща и клинична патология.

Свържи се с консултантите на "Здраве за мама" за повече информация: +359 889 299 449.Поръчай преглед