Доц. д-р Антоанета Тончева
МенюКонтакти
Доц. д-р Антоанета Тончева

Доц. д-р Антоанета Тончева

Ревматолог и вътрешни болести

Доц. Тончева е Началник Клиника по вътрешни болести при НМТБ „Цар Борис ІІІ”.

Завършва медицина в Медицинска академия - София. Работи първо в ОРБ - Пирдоп, а след това във ІІ-ра Многопрофилна болница за активно лечение в София. По-късно печели конкурс и е назначена в Националната транспортна болница „Цар Борис ІІІ”.

Става доцент през 1996 г., а от февруари 2009 г. е назначена за началник Клиника по вътрешни болести в НМТБ „Цар Борис ІІІ”.

Доц. Тончева има две специалности: вътрешни болести и ревматология. Завършила е и курс по здравен мениджмънт.

Дисертацията й е  по проблемите на остеоартрозата и на псориатичния артрит. Има публикации в над 70 в български и чуждестранни списания, автор е на една монография.

Член e на ръководството на Българското дружество по ревматология, на Дружеството по остеопороза и остеоартроза, на редакционната колегия на сп.” Ревматология” и на сп. „Медицински преглед”.

Доц. Тончева има квалификация за локално лечение на ревматични заболявания и ехография на стави. Сертифицирана за работа по добра клинична практика.

Владее немски, английски и руски език.

Свържи се с консултантите на "Здраве за мама" за повече информация: +359 889 299 449.


Консултация със специалист