Д-р Камен Недев
МенюКонтакти
Д-р Камен Недев

Д-р Камен Недев

Лъчелечение и радиохирургия

Д-р Камен Недев работи в Сити Клиник от 2014 година, където е поканен за Началник дейност брахитерапия.

След създаването на Онкоцентър Сити Клиник в края на 2015 година преминава на работа в Клиниката по лъчелечение и радиохирургия в Центъра.

Д-р Недев е утвърден специалист е по злокачествени урогенитални тумори, карцином на простатата и карцином на млечната жлеза.

Има редица публикации в български и международни научни издания и участия в научни форуми и колегиуми на тема урогенитални тумори при мъжете. Съавтор е в специалното издание на Медикарт, посветено на онкологията.

Член на Експертен борд и съавтор на Национално ръководство за поведение при диагностиката и лечението на простатния карцином МОРЕ 2012 г. Членува в Гилдията на лъчетерапевтите в България при БАР, на Българското Онкологично дружество, Клуб млад онколог, както и в Европейската асоциация по лъчелечение (ESTRO).

Д-р Недев е в екипа на научния колектив, работещ по ДО02-81/12.12.2008 към Фонд Научни изследвания на МОМН за закупуване на Специализирана планираща система в реално време за брахитерапия на простатен карцином и създаване и оборудване на Лаборатория по молекулярна диагностика.

Свържи се с консултантите на "Здраве за мама" за повече информация: +359 889 299 449.


Консултация със специалист