Цени на услугите на Здраве за мама
МенюКонтакти

Всеки пациент има индивидуален здравословен проблем, който се нуждае от конкретен вид специалист, изследвания и лечение. 

След получаване на заявка, която съдържа информация за здравословния проблем на пациента, неговото местоживеене и избраните услуги, ще получите обратно от „Здраве за мама“ информация с точната цена на услугата, която се определя от:

  • тарифата на съответното медицинско заведение или специалист, с които "Здраве за мама" има сключен договор за обслужване 
  • допълнителни изследвания, които е необходимо да бъдат направени за поставяне на точна диагноза и даване на препоръки за лечение
  • транспорт от/до медицинското заведение (ако е избрана тази услуга).

"Здраве за мама" организира услугата само след потвърждение и плащане от страна на клиента.

Прегледите, както и всички медицински изследвания, поръчани през сайта са платени.

При хоспитализация, в зависимост от договора на съответното медицинско заведение със НЗОК и "Здраве за мама", клиентът заплаща само допълнителните услуги, които не се финансират от НЗОК, в случай, че пациентът е здравноосигурено лице в България. 

Свържи се с консултантите на "Здраве за мама" за повече информация: +359 889 299 449.


Въпроси и отговори